• Cast

Akiko Yoshio
Insect Swordswoman Miola
Akiko Yoshio
Insect Swordswoman Miorla
Akira Oka
Raija
Akira Ooka
Dinosaur Warrior Raija
Chigusa Tomoe
Mai Takatori, Reddle
Daisuke Tsuchiya
Takuya Kai, Blue Beet
Hideki Anzai
Li Wen, BF Min
Hideomi Nakazato
Kouhei Toba, BF Kabuto
Kaori Asoh
Yui Toba
Naohisa Adachi
Kengo Tachibana
Naoto Adachi
Kengo Tachibana, BF Kuwaga
Omi
Kouhei Toba
Reika Hashimoto
Sophie Villeneuve, BF Ageha
Reuben Langdon
Mac Windy
Ryoichi Yamaguchi
Masaru Osanai
Seiji Takaiwa
Julio Rivera, BF Genji
Shigeru Kanai
Daisaku Katagiri, G-Stag
Yukina Kurisu
Fake Ran
Yukina Kurisu
Ran Ayukawa, BF Tentou
  • Voice Actors

Hiroshi Masuoka
Dord
Hiroshi Masuoka
Rock Shell Chamberlain Dord
Kaneto Shiozawa
Deep Sea Fish-man Dezzle
Kaneto Shiozawa
Dezzle
Koichi Tochika
B-Fighter Yanma
Masuo Amada
Cold-Blooded Armored General Mukaderinger
Masuo Amada
Mukaderinger
Ryuzaburo Otomo
Shell God Seal Sword Astral Saber
Takahiro Yoshimizu
Kabuto
Takao Ishii
Demon Blade Armored General Killmantis
Takao Ishii
Killmantis
Tetsu Inada
Deadly Poison Armored General Descorpion
Tetsu Inada
Descorpion
Tomoe Hanba
Artificial Life Bit
Tomoe Hanba
Bit
Wakana Yamazaki
Mother Melzard
Yasuo Tanaka
Sage Guru
Yasur Tanaka
Sage Guru
Yutaka Aoyama
Beezack
Yutaka Aoyama
Mirage Armored General Beezack
  • Suit / Stunt Actors

Hikaru Takahashi
Killmantis
Hirofumi Ishigaki
Beezack
Jiro Okamoto
Descorpion
Kotaro Fujimoto
Dord
Kotaro Fujimoto
Sage Guru
Yasuhiko Imai
Mukadelinger
Yoshimasa Chida
Dezzle
  • Suit / Stunt Actors

B-Fighter Ageha
Yoshie Seki
B-Fighter Genji
Seiji Takaiwa
Yasuhiro Takeuchi
B-Fighter Kabuto
Seiji Takaiwa
Hideaki Kusaka
B-Fighter Kuwaga
Yasuhiko Imai
Koji Matoba
B-Fighter Min
?
Yasuhiro Takeuchi
B-Fighter Tentou
Keiko Hashimoto
Takeshi Miyazaki
B-Fighter Yanma
Seiji Takaiwa
Koichi Tochika
Yasuhiro Takeuchi
Kabuterios
Hideaki Kusaka
Top