• Cast

Benkei Daikokubo
Fuufuuchu
Emiko Yamamoto
Beautiful Secretary S
Hiroko Aota
Mai Ougi
Hiroshi Arikawa
Shingo Ougi
Kazuoki Takahashi
Hakko Kita
Kiyoaki Ikehata
Dr. Ryuichiro Koga
Seiji Tsushima
Mukimukiman
Seiko Seno
Ryusei Tsurugi
Seiko Seno
Tatsuo Koga
Shinji Todo
God Neros
Shinji Todo
Gozo Kirihara
Yuko Mitsui
Beautiful Secretary K
  • Guest Stars

Hiroshi Watari
Kenji Ohba
Tenko Hikita
  • Voice Actors

Genpei Hayashiya
Springer
Issei Masamune
Narrator
Michiro Iida
Metalder
Takeshi Watabe
God Neros
  • Suit / Stunt Actors

Metalder
Noriaki Kaneda
Michiro Iida
Kazuyoshi Yamada
Top