• Cast

Chigusa Tomoe
Mai Takatori, Reddle II
Daisuke Tsuchiya
Takuya Kai, Blue Beet
Jiro Okamoto
Shadow, Black Beet
Keisuke Tsuchiya
Shadow, Black Beet
Reina Hazuki
Rei Hayama, Reddle
Seiji Takaiwa
Shadow, Black Beet
Shigeru Kanai
Daisaku Katagiri, G-Stag
Takahiro Yoshimizu
Kabuto
Takashi Sasano
Kenzo Mukai
Takeshi Watabe
Gaohm
Yuko Ito
Gira
Yuko Ito
Jera
  • Guest Stars

Kou Domon
Sig
Miyuki Nagato
Queen
Shun Sugata
Ryuzaburo Tatewaki
Souji Masaki
Show Narumi
Yuka Shiratori
Sara Misugi
  • Voice Actors

Amina Tominaga
Saint Papilia
Hisako Kyoda
Jagul
Keiko Konno
Jera
Kotaro Fujimoto
Sage Guru
Minoru Inaba
Mega Herakles
Minoru Inaba
Narrator
Rintaro Tori
Gun Gibson
Shigeru Chiba
Schwartz
Shunsuke Sakuya
Shadow, Black Beet
Takahiro Yoshimizu
Kabuto
Takeshi Watabe
Gaohm
Toshimichi Takahashi
Gigaro
Yasuo Tanaka
Sage Guru
Yuichiro Komine
Janperson
  • Suit / Stunt Actors

Hideaki Kusaka
Gaohm
Hirofumi Ishigaki
Schwartz
Kotaro Fujimoto
Sage Guru
Toshimichi Takahashi
Gigaro
  • Suit / Stunt Actors

Black Beet
Jiro Okamoto
Blue Beet
Seiji Takaiwa
Hideaki Kusaka
Jiro Okamoto
G-Stag
Yasuhiko Imai
Koji Matoba
Reddle
Takeshi Miyazaki
Kimiko Imai
Top