• Cast

Akemi Kogawa
Karsha
Akira Ishihama
Seiichi Yanagida
Ami Kawai
Marsha
Hajime Izu
Doctor Kenzo Igarashi
Kazuko Yanaga
Mad Garbo
Konomi Mashita
Mayumi Igarashi
Konomi Mashita
Midori Hayakawa
Kunio Konishi
Kiyoshiro Muramatsu
Leo Meneghetti
Doctor Giba
Michiko Enokida
Yoko Katagiri
Michiko Enokida
Youko Katagiri
Ryohei Kobayashi
Ryo Hayakawa
Ryohei Kobayashi
Ryuu Hayakawa
Shouhei Kusaka
Naoto Tamura
Yoko Asakura
Queen Cosmos
  • Voice Actors

Shozo Iizuka
Doctor Giba
Toru Ohira
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Jiban
Kazutoshi Yokoyama
Top