• Cast

Etsuya Murakami
Kakeru Yukiyanagi
Hiroo Otaka
Kaoru Sugi
Hitoe Otake
Sakurako Takamine
Ijiri Okada
Saburo Sazanka
Mei Kurokawa
Misaki Tachibana
Shoichiro Akaboshi
Detective Karamatsu
Yousuke Okano
Kota Umeda
Yu Numazaki
Dr. Yuichiro Takamine
Yu Yoshida
Shigeru Sakaki
  • Voice Actors

Hideyuki Hori
Kamerock
Hiromi Nishikawa
Baby Elephant Robots
Hiroyuki Shibamoto
Darkrow
Kappei Yamaguchi
Torabolt
Naoki Tatsuta
Mightburn
Naoki Tatsuta
Mighty Wonder
Nozomu Sasaki
Robotack
Ryo Horikawa
Speedam
Ryo Horikawa
Speedy Wonder
Takehiro Murozono
Kabados
Tamio Oki
Master Ranking
Toshio Furukawa
Takkard
Yu Asakawa
Mimeena
Yuko Mita
Mog-Lucky
Yutaka Oyama
Elder
  • Suit / Stunt Actors

Fukuko Azuma
Robotack
Hideaki Kusaka
Robotack
Keiko Hashimoto
Mimeena
Keizo Yabe
Speedam
Keizo Yabe
Speedy Wonder
Kouji Matoba
Takkard
Naoko Kamio
Robotack
Naoko Kamio
Torabolt
Takeshi Miyazaki
Kamerock
Takeshi Mizutani
Mog-Lucky
Toshihiro Ogura
Kabados
Toshiyuki Kikuchi
Torabolt
Yasuhiko Imai
Darkrow
Yoshimasa Chida
Mightburn
Yoshimasa Chida
Mighty Wonder
Top