• Cast

Hiroshi Miyauchi
Shunsuke Masaki
Mami Nakanishi
Junko Fujino
Masaru Obayashi
Shin'ichi Nonoyama
Masaru Yamashita
Ryoma Kagawa
Ryo Yamamoto
Ryota Koyama
Sachiko Oguri
Hisako Koyama
Shin'ichi Sato
Toragoro Rokkaku
Yura Hoshikawa
Yuko Kagawa
  • Voice Actors

Issei Futamata
Demitasse
Issei Masamune
Narrator
Kaoru Shinoda
Biker
Kazuhiko Kishino
Madocks
Seiichi Hirai
Walter
  • Suit / Stunt Actors

Hiroyuki Nonaka
Fire
Kazutoshi Yokoyama
Fire
  • Suit / Stunt Actors

Biker
Noriaki Kaneda
Hisayuki Kikuchi
Kaoru Shinoda
Toshiyuki Kikuti
Walter
Tokio Iwata
Seiichi Hirai
Winspector Fire
Kazutoshi Yokoyama
Top