• Cast

Hidenori Iura
Jun Masuda
Hiroshi Miyauchi
Shunsuke Masaki
Kaname Kawai
Takeshi Yazawa
Koichi Nakayama
Daiki Nishio
Kunihiro Tomita
Hiroshi Tsuruoka
Masaki Terasoma
Ryuichi Takaoka
Masaru Yamashita
Ryoma Kagawa
Mayuko Irie
Midori Aikawa
Mitsue Mori
Reiko Higuchi
Mitsuru Onodera
Kamekichi Togawa
Mitsutaka Tachikawa
Norio Tsuruoka
  • Voice Actors

Masaki Terasoma
Cross 8000
Seizo Kato
SolDozer
Takeshi Kuwabara
Narrator
  • Crew

Akiko Asatsuke
Screenplay
Atsushi Kaji
Producer
Hidenori Ishida
Assistant Director
Hidenori Ishida
Director
Jun Murakami
Action Directors
Junichi Miyashita
Screenplay
Junji Yamaoka
Action Directors
Kaneharu Mitsumura
Director
Kaoru Mizuki
Music
Kiyoshi Arai
Director
Kyoko Sagiyama
Screenplay
Kyozo Utsunomiya
Producer
Masao Minowa
Director
Masashi Taniguchi
Assistant Director
Mayumi Ishiyama
Screenplay
Michio Konishi
Director
Nagafumi Hori
Producer
Noboru Sugimura
Screenplay
Nobuo Ogizawa
Screenplay
Nobuo Yajima
Special-Effects Director
Saburo Yatsude
Original story
Susumu Seo
Photography
Susumu Takahisa
Screenplay
Takahiko Masuda
Screenplay
Takakazu Koizumi
Photography
Takashi Yamada
Screenplay
Takeshi Ogasawara
Director
  • Suit / Stunt Actors

SolBraver
Kazutoshi Yokoyama
SolDozer
Seizo Kato
Toshiyuki Kikuti
SolJeanne
Emiko Takahashi
Top