• Cast

Hiroshi Miyauchi
Shunsuke Masaki
Iori Sakakibara
Ken Okuma
Jyunichi Haruta
Bunzo Yazaki
Kaname Shimura
Computer Voice
Kayoko Moriyasu
Mika
Kyoji Kamui
Carlos Togo
Mamoru Kawai
Kosaku Muraoka
Shigeki Kagemaru
Hayato Kano
Shuhei Saga
David Akiba
Shunsuke Mizoguchi
Tetsuo Isshiki
Toyoto Fukuda
Jukichi Katsuragi
Yuji Abe
Iwao Daimon
Yuki Nirasaki
Masaru Hyuga
Yuri Nakamura
Ai Hyuga
  • Voice Actors

Akira Murayama
Narrator
Masaki Terasoma
Narrator
Yoshinari Torii
Narrator
  • Crew

Atsushi Kaji
Produced
Hidenori Ishida
Assistant Directors
Hidenori Ishida
Director
Jun Murakami
Action directors
Jun'ichi Miyashita
Writer
Junji Yamaoka
Action directors
Kaneharu Mitsumura
Director
Kaoru Mizuki
Original Music
Kenji Koyama
Assistant Directors
Kiyoshi Arai
Director
Kyoko Sagiyama
Writer
Kyozo Utsunomiya
Produced
Masao Minowa
Director
Masashi Taniguchi
Assistant Directors
Michio Konishi
Director
Mutsumi Nakano
Writer
Nagafumi Hori
Produced
Naoyuki Sakai
Writer
Nobuo Ogizawa
Writer
Nobuo Yajima
Special effects director
Saburo Yatsude
Writer
Susumu Seo
Photography
Takahiko Masuda
Writer
Takakazu Koizumi
Photography
Takashi Yamada
Writer
Tatsuoki Hosono
Writer
Yasuyuki Suzuki
Writer
  • Suit / Stunt Actors

DraftBlues
Hiroo Satou
Toshiyuki Kikuti
DraftKeace
Tokio Iwata
Yasuhiro Takeuchi
DraftRedder
Masato Akada
Kazutoshi Yokoyama
Top