• Cast

Aiko Tachibana
Tsukiko Hoshino
Jun Tatara
Gosuke Fuji
Ken Nishida
San Dorva
Kenji Ohba
Retsu Ichijouji
Kyoko Nashiro
Marin
Masayuki Suzuki
Kojiro Oyama
Michiro Iida
Hunter Killer
Morita Sakamoto
Makuu
Noboru Mitani
Kiba
Shinichi Kase
Shigeru Touyama
Shozo Iizuka
Don Horror
Sonny Chiba
Voicer
Takeshi Watabe
Don Horror
Tamie Kubata
Tamiko Ichijouji
Toshiaki Nishizawa
Qom
Wakiko Kano
Mimi
  • Guest Stars

Hideyo Amamoto
Double Monster
Hirohisa Nakata
Paul
Hiroshi Miyauchi
Alan
Hiroshi Watari
Den Iga
Hitomi Yoshioka
Monica
Hitomi Yoshioka
Monica (younger)
Machiko Soga
Honey
Masashi Ishibashi
Double Man
Satoshi Kurihara
Double Man
Shinji Todo
Goh Daijoji
Shinji Todo
Goh Daijoji/Hyou Doubler
Shinji Todo
Hyou Doubler
Shun Ueda
Double Man
Susumu Kurobe
Samurai Ari Monster
Touta Tarumi
Policeman
  • Voice Actors

Issei Masamune
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Gavan
Takanori Shibahara
Top