• Cast

Aiko Tachibana
Tsukiko Hoshino
Gozo Soma
Kappei Suzuki
Hiroshi Watari
Den Iga
Hitomi Yoshioka
Doctor Polter
Katsuya Koiso
Akira Suzuki
Kazuyoshi Yamada
Umibozu
Kenji Ohba
Retsu Ichijouji
Kyoko Nashiro
Marin
Masayuki Suzuki
Kojiro Oyama
Michiro Iida
Hunter Killer
Midori Nakagawa
Chiaki Suzuki
Mitsuo Ando
Reider
Satoshi Kurihara
General Gyrer
Shozo Iizuka
Demon King Psycho
Sonny Chiba
Voicer
Sumiko Kakizaki
Miyuki
Takeshi Watabe
Saint
Toshiaki Nishizawa
Qom
Toshimichi Takahashi
Keith
Tsunehiko Kamijo
Denichiro Iga
Wakiko Kano
Mimi
Yukari Aoki
Chie Suzuki
Yuki Yajima
Bell Helen
Yukiko Yoshino
Yuhko Iga
Yumiko Furuya
Lily
  • Voice Actors

Issei Masamune
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Sharivan
Takanori Shibahara
Jun Murakami
Hiroshi Watari
Akira Shimizu
Top